1508323885-59e7322d41788-ecover
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

İzmir Eğitimleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitimi (2018)

Eğitim Tarihleri:
1. Oturum: 07 OCAK 2018 Pazar saat: 10.30- 18:30
2. Oturum: ŞUBAT 2018
3. Oturum: MART 2018
4. Oturum: NİSAN 2018
5. Oturum: MAYIS 2018
6. Oturum: HAZİRAN 2018
7. Oturum: TEMMUZ 2018
* Ayda 1 veya 2 oturum olacak şekilde toplam 7 Oturum (50 Saat)
* Zorunlu durumlarda eğitmenler veya organizatörler tarihlerde değişiklik yapabilirler. Böyle bir durumda mümkün olan en erken zamanda katılımcılara bilgi verilecektir.
KATILIM 26 KİŞİ İLE SINIRLIDIR.
KESİN KAYIT VE ÖDEME İÇİN SON TARİH 15 ARALIK 2016
EĞİTİMCİLER
Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR
Prof.. Dr. Levent SÜTÇÜGİL
Doç. Dr. Kadir ÖZDEL
Yard. Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ
50 Saatlik Kuramsal Eğitime yönelik Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

KESİN KAYIT VE ÖDEME İÇİN SON TARİH 15 ARALIK 2017 CUMA
EĞİTİMCİLER
Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR Doç. Dr. Kadir ÖZDEL
Doç. Dr. Levent SÜTÇÜGİL Yard. Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ
KATILIM BELGESİ
50 Saatlik Kuramsal Eğitime yönelik Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler
Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.
Eğitimin ardından süpervizyonu ve diğer gereklilikleri tamamlayan katılımcılar uluslararası geçerlilikte sertifika alabileceklerdir. Sertifikasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://bilisseldavranisci.org/index.php? option=com_content&view=category&id=38&Itemid=28 sayfasına bakabilirsiniz.

EĞİTİM YERİ
IBIS HOTEL
Ataturk Caddesi No 404-410 Konak
KATILIM KOŞULLARI
• Ruh Sağlığı alanında çalışan, psikoterapi ve/veya psikolojik danışma hizmeti veren uzmanlar bu eğitime katılabilir.
• Eğitim kaydının kesinleştirilmesi için 1.750 TL + %18 K.D.V.’nin en
geç 15 ARALIK 2017 CUMA tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
• 15 ARALIK 2017 CUMA tarihine kadar ödeme yapılmadığı takdirde
kesin kayıt hakkı yedek listedeki katılımcılara geçecektir.
• Eğitim kontenjanı 26 kişi ile sınırlıdır.
• Eğitimin 1. ve 2. oturumlarına katılım zorunludur. Bu oturumlarda
devamsızlık hakkı yoktur.
• 1. ve 2. oturumlar haricinde kalan oturumlarda devamsızlık hakkı 15
saattir.
• İlan edilen tarihler, eğitmenlerin programları doğrultusunda
değiştirilebilir.
• Eğitim koşullarına uymayan katılımcıların kaydı silinebilir.
• Eğitim ve katılım koşulları, eğitmenler ve Bilişsel Davranışçı Terapiler
Derneği tarafından belirlenmiştir.
EĞİTİM ÜCRETİ
50 saatlik eğitim için toplam 3.750 TL+ %18 KDV
Kesin Kayıt için 1.750 TL + %18 K.D.V. ‘nin kesin kayıt tarihi olan 15 ARALIK 2017 CUMA tarihinden önce yatırılmış olması gerekmektedir. Geri kalan 2.000 TL +%18 K.D.V.’nin en geç ilk oturum tarihinde (07 OCAK 2017) ödenmesi gerekmektedir.
KESİN KAYIT VE ÖDEME İÇİN SON TARİH 15 ARALIK 2017 CUMA
Kayıt ve bilgi için: 0536 593 34 64 –

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
• Bilişsel Davranışçı Terapi: Tarihsel gelişim; psikopatoloji kuramı ve temel ilkeler;
• Psikoterapide temel ilkeler, görüşme ve değerlendirme becerileri,
• Bilişsel değerlendirme, kavramlaştırma ve formülasyon,
• Bilişsel Terapi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması,
• Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif,
• Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
• Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi
• Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
• Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
• Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
• Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve
Tedavisi,
• Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi,
• Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve
Tedavisi,
• Somatizasyon Bozukluğunda ve Hipokondriaziste Bilişsel Yaklaşım,
• Bilişsel Kişilik Kuramı, Temel İnanç ve Ara İnançların Saptanması ve
Değiştirilmesi,
• Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi,
• Travmada Bilişsel Davranışçı Terapi.
• (6 oturum Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ve/veya Doç. Dr. Kadir
ÖZDEL tarafından verilecektir. “Çocuklarda ve Travmada Bilişsel Davranışçı Terapi” konularının işleneceği oturumun eğitimcileri Yard. Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZve Doç. Dr. Levent SÜTÇÜGİL’dir.)
KESİN KAYIT VE ÖDEME İÇİN SON TARİH 15 ARALIK 2017 CUMA
Kayıt ve bilgi için: 0536 593 34 64 –

Paylaş

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
× Bize WhatsApp'tan Yazın